علیرضا بابایی

دنبال کردن
دنبال کننده
3
دنبال شونده
5
مدیر فنی استارتاپ معمارشو
تهران تهران تهران

بیوگرافی

فعالیت استودیو پر در حوزه ی تبلیغات و عکاسی تبلیغاتی است.

نمونه کار ها

پرورش زعفران

عکس 5

پرورش زعفران

عکس 1

دکوراسیون دفتر اوبر

عکس 1

xkjhsdlkjflskj

عکس 25

ایده ها


معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

فعالیت های اخیر


سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

نمونه کار ها :

پرورش زعفران

عکس 5

پرورش زعفران

عکس 1

دکوراسیون دفتر اوبر

عکس 1

xkjhsdlkjflskj

عکس 25