علیرضا بابایی

دنبال کردن
دنبال کننده
3
دنبال شونده
5
مدیر فنی استارتاپ معمارشو
تهران تهران تهران

بیوگرافی

فعالیت استودیو پر در حوزه ی تبلیغات و عکاسی تبلیغاتی است.

نمونه کار ها

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

ایده ها


معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

معمارشو

49 مورد

فعالیت های اخیر


سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

سلام علیکم و الرحمه الله و برکاته

دوشنبه 7مهر


ادامه مطلب

Like

Comments

نمونه کار ها :

پرورش زعفران

عکس 5

پرورش زعفران

عکس 1

دکوراسیون دفتر اوبر

عکس 1

xkjhsdlkjflskj

عکس 25